Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Könyves Kálmán (1095 - 1116)

2008.11.04

1074 körül született, apja I. Géza, anyja görög hercegnő volt. Korábban papnak szánták, ezért a műveltség és a hitbuzgóság jellemezte. A korabeli külföldi krónikákból arra lehet következtetni, hogy Kálmán az akkori Európa egyik legműveltebb uralkodója volt. [2] [3]

Kálmán folytatta a László-féle politizálást, de az adókat és vámokat növelte, és megszüntette az egyház feleslegesnek ítélt jövedelemforrásait is. A bánok hatáskörét kiterjesztette a tengermellékekre és megszüntette a dukátus (hercegség) intézményét is (1107). Uralkodása alatt a magántulajdon védelmére vonatkozó törvényt is betartatja, de enyhít a büntetéseken, így a halálbüntetés helyett legtöbbször csonkítás jár az elítélteknek. [2]

Fontosak voltak az egyházi kérdésekkel foglalkozó törvényei is. Létrehozott egy új püspökséget, Nyitra központtal. Nem engedélyezte a tudatlan papok működését, amivel az egyház színvonalának emelését kívánta elérni. Kimondta, hogy a magasabb papi hivatalokban csak nőtlen papok tevékenykedhetnek. [2]

Kálmán trónra lépése után közvetlenül Álmos herceg megkapta a dukátust (a hercegséget, azaz az ország harmadának irányítási jogát). [1]

1098-ben Álmos herceg fellázadt bátyja, Kálmán király ellen – az összetűzés békés megegyezéssel zárult. [1]

1099. májusában Kálmán király beavatkozott az orosz fejedelmek viszályába, serege azonban Przemyąl mellett súlyos vereséget szenvedett az ellenfeleivel szövetséges kunoktól. [1]

1100 körül Kálmán király kiadta úgynevezett I. törvényét. [1]

1102 tavaszán Kálmán király horvát királlyá koronáztatta magát Tengerfehérvárott (a tengerparti Horvátországban fekvő Belgrádban). [1]

1105-re Kálmán király befejezte Horvátország meghódítását, s uralmát kiterjesztette a dalmát szigetekre is. [1]

1106. október 22-én Kálmán a guastallai egyetemes zsinaton lemondott a magyar uralkodók által addig gyakorolt invesztitúrajogról (a püspök beiktatásának joga az egyházi méltóságba). A pápaság és a császárság harcában az előbbit támogató Kálmán feltehetően e lépésével érte el, hogy Róma elismerje horvátországi uralmát. A magyar királyok ugyanakkor a lemondás ellenére is megőrizték befolyásukat a főpapi székek betöltésének kérdésében. [1]

1106-ban Kálmán szövetségi ajánlattal a maga oldalára állította Boleszló lengyel királyt, ezért a támogató nélkül maradt Álmos kénytelen volt meghódolni. 1107-ben Álmos herceg Jeruzsálembe zarándokolt. Távollétében Kálmán felszámolta a dukátus intézményét, ezért a visszatérő Álmos ismét a német udvarban szeretett volna támogatást nyerni. 1108 őszén V. Henrik német király Álmos pártfogójaként hadjáratot vezetett Magyarország ellen, de miután sikertelenül ostromolta Pozsonyt, békét kötött Kálmán királlyal, aki kötelezettséget vállalt Álmos visszafogadására. [1]

1111-ben Kálmán király Zárában esküt tett Dalmácia régi jogainak tiszteletben tartására. Később oklevelével a zobori bencés apátságot Szent Istvántól kapott javaiban megerősítette. [1]

1112-ben első felesége – I. Roger szicíliai normann gróf lánya – halála után Kálmán király feleségül vette Vlagyimir orosz fejedelem leányát, Eufémiát. [1]

1113-ban Kálmán király összeíratta a zobori apátság birtokait. 1113 körül püspökséget alapított Nyitrán. [1]

1115 augusztusában Velence elfoglalta a Magyar Királyságtól Dalmácia egy részét, Zára városával együtt. 1115 körül Kálmán király egy leleplezett összeesküvést követően megvakíttatta Álmos herceget és gyermekét, Bélát valamint több előkelő hívüket is. A vak Álmos az általa alapított dömösi prépostságban talált menedékre. [1]

1116-ben kiadták Kálmán király ún. II. törvényét, mely a zsidók, és a keresztények közötti kapcsolatok kérdéseit szabályozta. [1]

1116. február 3-án hunyt el. [3]

Forrás:

[1] http://ehumana.hu/arpad/idorend/ido2.htm
[2] http://dragon.unideb.hu/~kltegimn
[3] http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyves_K%C3%A1lm%C3%A1n

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

uetexeyo - Accidents electron lichenification, enemas feverish, globulins.

2019.02.07 14:18

[url=http:///].ankor[/url] <a href="http:///">.ankor</a>

asdfg - starrider26@freemail.hu

2015.09.15 09:36

ez nagyon szarul van le írva.... nagyon szar aki ezt irta

Zólyomi Krisztina - zkriszti03@citromail.hu

2015.09.15 09:33

nekem is meg kell tanulni és részletes és azok amik fontosak le vannak irva nem kell még száz oldalt.

ducka -

2011.12.30 10:00

Nahát, nevetséges kis taknyok vagytok, itt rohadtok a kólalében a szaros kis 21. századotokban, fingotok nincs a történelemről és még beszélni se tudtok, mert a cukorban ázott korcs agyatok nem enged kilátni a hólyag fejetekből. Éppenséggel akkoriban ez irgalmas cselekedetnek számított. Egyszerűbb volt akkor családostól kiirtani minden ellenfelet. Ma sincs ez másként, és Álmos papa se tett volna másként, ha ő kerül a trónra.. méghogy köcsögség... az egy agyagedény gyagyás kölök. :-DDDD

Márfi józsef - Re: Könyves Kálmán király

2014.08.07 23:31

Az akkori körülmények, ezt követelték meg Kálmán király cselekedetéhez.
A riválist, alkalmatlanná kellett tenni, az uralkodáshoz. Ellenkező esetben állandóan azzal kellett számolnia, hogy uralkodására törnek a rivális rokonai. Amit mindig bizonyítottak is. Nem volt más lehetősége, meg kellett tennie a megcsonkítást, az uralkodásának nyugalma érdekében. Akkor ez volt a követendő, normalitás, még ha ez ma nem egy lovagias tett, rokonokkal szemben. A művelt nyugaton is ez volt a követendő magatartás, tehát, nem egy keleti magyar, babár cselekedet volt.

varga patrícya - durva.....

2010.12.05 16:17

Én 12 éves vok,és pont erről tanulunk,azért kerestem rá a neten.holnapra(2010.12.6.)-ára kell tanulni.Szerintem,az a legdurvább,hogy ez a köcsög,undormány Kálmán képes egy 5 éves kisfiút megvakíttatni,amikor az nem árthatott neki semmit...szóval ez a szó minden értelmében KÖCSÖGSÉG a részéről.Na pussszka,PATRY voltam :) további jó olvasgatást mindenkinek. :)

uj98pj7h8 - jp89yu8907

2010.11.09 15:39

utg

kadar _noemi - ygdLAYWTER

2010.11.09 15:39

csuf rohadek

gyorfi katalin - gyorfi _katalin

2010.11.09 14:59

vagany a tortenet

DEMETER ORSOLYA - DEMETER _ORSI

2010.11.09 14:58

nagyonvagany