Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A Trianoni békeszerződés

2009.02.27

Magyarország 1920. június 4-én, 88 évvel ezelőtt írta alá Trianon kastélyában az I. világháborút lezáró békét. A Trianoni békeszerződés gazdasági-társadalmi hatásait tekintve a magyar történelem legsúlyosabb tehertétele volt, mely egyaránt súlytott és súlyt napjainkban is minden magyar állampolgárt nemzeti, vallási és politikai hovatartozás nélkül.

A békeszerződésről
A trianoni békeszerződés az I. világháborút Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és az Antant (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között lezáró békeszerződés, amely többek között meghatározza Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság új határait. (Ausztria határairól emellett a St.Germain-i békeszerződés is rendelkezik.) A trianoni békeszerződés az I. világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének része.

Az elcsatolt részek és ami megmaradt
Az elcsatolt részek és ami megmaradt


A szerződés Magyarország (Magyar Királyság) új határainak megállapítása mellett korlátozta a magyar hadsereg létszámát (35 000 főben), megtiltotta légierő és nehézfegyverek tartását. Tartalmazta az akkor létrejött Népszövetség alapokmányát is. 1920. június 4-én írták alá a Nagy Trianon-kastélyban (egyes - téves - források szerint a Kis Trinanon-kastélyban), a franciaországi Versailles-ban. A szerződést nem írta alá a szintén az Antanthoz tartozó USA, amely akkor nem lett tagja a Népszövetségnek. Az USA és Magyarország később Washingtonban kötött békét: ez a Népszövetségre vonatkozó cikkelyek kivételével szó szerint megegyezett a trianonival.

A magyar delegációt a tárgyalásokon gróf Apponyi Albert vezette. Szigorú értelemben vett tárgyalás nem folyt, az Antant képviselői fogadták a magyar küldöttséget, és egyszerűen közölték vele a feltételeket. Ezután átvették a magyar álláspontot tartalmazó dokumentumokat, majd pár nap múlva - lényegében anélkül, hogy figyelembe vették volna a magyar érveket - közölték a döntést. Az új határokat elvileg a Woodrow Wilson amerikai elnök által megfogalmazott nemzeti elv alapján jelölték ki. Ettől azonban több esetben, stratégiai, gazdasági, közlekedési stb. szempontokra hivatkozva eltértek. Például az összes az új határral párhuzamos út és vasút a határ túloldalára került (főleg katonai okokból). Például az Arad-Nagyvárad-Szatmárnémeti út és vasút, a Csallóköz (a megmaradt, összekötő utak nélküli sugaras szerkezet máig a magyar közlekedés egyik gondja). Így kerültek egybefüggő magyar lakosságú tömbök is a határ túloldalára (Csallóköz a teljes Dél-Felvidékkel, a Partium, Székelyföld, a Délvidék északi része), noha legtöbbször ki lehetett volna jelölni megfelelő határt. A magyar tárgyalási stratégia sem volt kompromisszumkész: a teljes integritást célozta ahelyett, hogy a magyar lakosságú határmenti területek megtartására törekedett volna. Részben ezért is hagyták figyelmen kívül.

A szerződést végül a lényegében erre kinevezett Simonyi-Semadam Sándor kormányának küldöttei, Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és Benárd Ágoston népjóléti miniszter írták alá. A szerződést az 1921. évi XXXIII. törvénycikkel iktatták be a magyar jogrendszerbe - ez volt az egyetlen magyar törvény, amely fekete keretben jelent meg.

Gróf Apponyi Albert magyar főtárgyaló
Gróf Apponyi Albert magyar főtárgyaló


Magyarország új határai
Magyarország az alábbi területeket veszítette el:
- Erdély és jelentős területek Magyarország keleti részéből (az ún. Partium, valamint a Bánság keleti része, az Alföld egy része Romániához került;
- A szlovákok, rutének által is lakott északi területek többsége, így a Felvidék, a Csallóköz és Kárpátalja Csehszlovákiához került;
- Délen a Szerémség, Bácska és a Bánság nyugati része, valamint a Muraköz az újonnan alakult Szerb–Horvát–Szlovén Királyság (későbbi neve Jugoszlávia) része lett;
- Nyugaton egy sáv, a Felsőőrvidék Ausztriához került, ahol később Burgenland néven önálló tartományt hoztak létre az új területekből a már aláírt Saint Germain-i békeszerződés alapján;
- Északon Szepes és Árva megyéből kb. 500 km2 területet Lengyelország kapott meg.

A szerződéssel a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz került az 1102 óta a magyar korona fennhatósága alá tartozó Horvátország is. Fiume (mai neve Rijeka) városa is a magyar korona része volt, de rövid önállóság után Isztriával és Zárával együtt Olaszországhoz került, majd 1947-ben Jugoszláviához csatolták.

A békeszerződés eredményeképpen a Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát (az ország területe 282 000 km2-ről 93 000 km2-re csökkent).

Demográfiai következmények
A Magyar Királyság lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra esett vissza. 1910-ben a Magyar Királyságban élő magyar népesség az össznépesség kb. 48,1%-át tette ki. Noha az elcsatolt területeken élők többsége nem volt magyar nemzetiségű, a békeszerződés során az országhatárok megvonása még nagyjából sem követte a nyelvi vagy nemzetiségi határokat. Sok esetben egységes tömbben élő magyar lakosságú területeket is elcsatoltak. Mintegy 3,3 millió magyar rekedt kívül az új magyar állam határain, azaz magyarok kerültek szülőföldjükön kisebbségbe. A magyar nemzetiségűek lélekszáma az elcsatolt területeken az 1910-es népszámlálás alapján:

- Felvidéken (ma Szlovákia): 884 000 fő, a helyi lakosság 30%-a
- Erdélyben (ma Románia): 1 662 000 – 32%
- A Vajdaságban (ma Szerbia): 420 000 – 28%
- Kárpátalján (ma Ukrajna): 183 000 – 30%
- Horvátországban: 121 000 – 3,5%
- Muravidéken (ma Szlovénia): 20 800 – 1,6%
- Felsőőrvidéken (Burgenland) (ma Ausztria): 26 200 – 9%

A békeszerződés után a magyar népesség aránya a népmozgás miatt általában csökkent, de az elcsatolt területeken ma is nagy számban élnek magyarok.

Az Osztrák-Magyar monarchia nemzetiségi térképe 1910-ből
Az Osztrák-Magyar monarchia nemzetiségi térképe 1910-bőlEgyéb hatások
Ami a gazdaságot illeti, a korábbi Magyar Királyságból a termőföld 61,4%-a, a faállomány 88%-a, a vasúthálózat 62,2%-a, a kiépített utak 64,5%-a, a nyersvas 83,1%-a, az ipartelepek 55,7%-a, a hitel- és bankintézetek 67%-a került a szomszédos országok birtokába. Romániának és Jugoszláviának részt kellett vállalnia Magyarország anyagi tartozásainak rendezésében a fennhatóságuk alá került területek miatt. A további intézkedések közé tartozott, hogy nem épülhet Magyarországon vasút egynél több sínpárral. Magyarország azokról az Európán kívüli területi előjogokról is lemondott, amelyek a korábbi Osztrák–Magyar Monarchia területéhez tartoztak. Az elcsatolt területeken az új rezsimek megbízhatatlannak tartották a korábbi, többnyire magyar nemzetiségű értelmiségi, hivatalnoki réteget, és sokukat elbocsátották. Nagy részük az 1920-as években Magyarországra települt át, ahol komoly nélkülözések után is csak részben találtak munkát. Mindez belpolitikai feszültségeket keltett, felerősítette a magyarországi antiszemitizmust.

A trianoni békeszerződés utóélete
A magyar külpolitikát a II. világháború végéig egyértelműen a határrevíziós törekvéseknek rendelték alá, ezekben a "mindent vissza" hívei többségben voltak a kompromisszumra is hajlandókhoz (pl. a székely-magyar korridort követelőkhöz) képest. A fegyverkezési és egyéb korlátozásokat 1937-ben felmondta a magyar kormány, lényegében visszhang nélkül.

Az elveszített területek egy részét a II. világháború előtt és alatt a Bécsi döntésekkel (1938 és 1940), illetve német szövetségben fegyveres akciókkal az ország visszaszerezte. Az I. Bécsi döntéssel a Felvidék és Kárpátalja déli - többségében magyarlakta - részét, Csehszlovákia német elfoglalásakor Kárpátalját, a II. Bécsi döntéssel Észak-Erdélyt, Jugoszlávia német lerohanását követően pedig Muraközt, Dél-Baranyát és Bácskát kapta vissza az ország.

Az 1947-es Párizsi békeszerződés visszaállította az 1937-es határokat, de katonai okokból három Pozsonnyal szemben lévő falu, Oroszvár, Horvátjárfalu és Dunacsún, az ún. Pozsonyi hídfő átkerült Csehszlovákiához (hivatalosan azért, hogy Pozsony további fejlődéséhez, növekedéséhez elég terület legyen a Duna déli oldalán). (Ez tette később lehetővé a Bős-nagymarosi vízlépcsőnél a Duna egyoldalú szlovák elterelését.)

Azóta Magyarország területe – apróbb kölcsönös területi kiigazításoktól eltekintve – nem változott, nagysága hivatalosan 93.030 km2.

A II. világháború után Magyarországot leigázott országnak tekintették, elsősorban a Szovjetunió részéről volt ez a hivatalos álláspont. Ennek értelmében Magyarország számára egészen 1989-ig előírták, hogy nem építhet széles utakat, mert azon a hadsereg fel tud vonulni. A szomszédos országokból kitoloncolták a II. világháború alatt újonnan letelepült magyarokat. Ezzel azonban nem elégedtek meg a környező országok vezetői, és keményen bosszút álltak a magyarajkú őslakosokon. Az egyik ilyen cselekmény Csehszlovákiában a Beneą-dekrétumokból ismert kollektív bűnösség elve volt, mely a magyar mellett a német kisebbséget érintette a legrosszabbul.

forrás: doksi.hu

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Keldwesia - Melatonin Keldwesia

2018.12.26 04:46

Viagra Generic No Prescription Se Puede Comprar Viagra Sin Receta En Espana Cialis Dosaggio Consigliato <a href=http://propecorder.com>finpecia usa</a> Do Low Cost Viagara Pills Work Viagra Homeopathique <a href=http://cdeine.com>generic viagra</a> Priligy Uk Review Out Of Date Amoxicillin Clarina Cialis 20 Controindicazioni Usa Online Pharmacy Paroxetine Comment Obtenir Du Viagra Gratuitement <a href=http://howtogetvia.com>viagra</a> Cheap Cialis No Rx Ceclor And Keflex Propecia Tablet Propecia Tarifas Farmacia <a href=http://leviplus.com>levitra 20mg on web</a> Como Hacer La Propecia Aacifemine Clomid Il Parait Que Sale Amoxicilina Amoxiclav Sandoz Over Night Viagra Super Active Ingredients Patanol <a href=http://ciali10mg.com>cialis 5 mg best price usa</a> Viagra Kostenlos Kaufen Worldwide Dutasteride Amex Accepted Internet Levitra 10 Mutuelle Generale <a href=http://cheapcial20mg.com>buy generic cialis</a> Dental Antibiotic Amoxicillin Protection Cheapeast Ordering Isotretinoin Medicine From Mexico

Katalin - Gyöngyös

2018.09.18 09:51

Napjainkban is ugyanazon országok diktálnak mint Trianon alatt. Szinte szóról szóra ismétli a történelem önmagát. A terminológiából kimaradt, hogy bizony Németország annak ellenére, hogy szövetségesünk volt, azon serénykedett a tárgyalások alatt végig, hogy a teljes felelőséget ránk hárítsa. Ezt az akkori sajtóorgánumok hangos közlésével is alá lehet támasztani. Mindent elkövettek, hogy egyetlen ország Hazánk legyen a hibás. Mellé még hozzájárult a 19 forradalom kommunistáinak és pártolóinak így Károlyinak viselkedése, politikai szomlyuk kielégítésére tett cselekedeteik. Szégye a Nemzetek Nemzetére nézve, hogy 89 évvel a történtek után a baloldal ugyanazokat a bűnöket követi el és Mi hagyjuk őket. Ezt meg kell változtatni!

Moldován Daniel Arthur - 1157 Budapest

2014.08.31 09:24

Aljas, elfogadhatatlan ez a diktátum.Ezer éves határainkat követeljük eredeti állapotukban.Igy volt így lesz!Semmi politikai egyeztetést nem fogadhatunk el,csak ez a megoldás mindenkinek.Isten nem fogja elnézni a hazugságokat és helyre állítja országunkat.Ez a próféciákban is benne van."És látnak szemeid nagy országot"Jeremiás 23:5-6 ban pedig erkölcsi jóvátétel lesz.Ez igazság.

Andrea Luczás Katalin - Re: 1157 Budapest

2016.07.24 12:44

Igen így lesz..és volt..és már van..örökké..

jan Polyak - Zahradni"9628 OO Brno

2011.05.31 07:29

A nyagy apam utan maradtak valami igazolvanyok 1919 bol a magyar kiralysag vasuti igazovany fenykepel elatva es ket bejeg 1919 ha tudna valaky valamit ero a teny rol kerem irjon .koszonet :POlyak

Jankovics Péter - Zenta Mária utca 26

2011.01.01 17:41

A magyar állampolgárság megadása minden határontúli magyarnak az első legális "pofon" a trianoni diktátumnak, de a 2004 dec. 5-i népszavazási cirusznak is. Csak akkor leszünk újra erősek, ha összetartunk és elszigeteljük azokat, akik a széthúzást szítják. Egységes Magyar nemzetet, ehhez adjon az Istent erőt és sikert.

Somogyi Koppány - Nem szerződés, trianoni diktátum

2010.02.05 16:51

Kedveseim!
A Trianoni gyalázatos, csonkító mocsok semmiesetre sem "szerződés", amely jogi terminus technicus két egyenlő felet, partnert mint jogalanyt feltételez.
Legfeljebb egyoldalú, erőfölénnyel visszaélő, fenyegető magatartást tanúsító megszálló hatalmak DIKTÁTUMÁRÓL beszélhetünk.
Tehát - értelme szerint- helyesen: trianoni diktátum. S így de jure nem is érvényes.
Amúgy: VESSZEN TRIANON!

Mélységes tisztelettel az igaz magyarok iránt: Somogyi Koppány

istvan - szarhaziak

2009.12.27 12:52

most sem tsztek semt