Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Magyarország történelme 997-1526 (kronológia)

2008.12.06

I. Istvántól az Árpád-ház kihalásáig

997.
István fejedelem trónra lépte. Koppány lázadása.

1000.
Királlyá koronázzák I. (Szent) Istvánt, akinek uralkodása alatt a magyarok felveszik a kereszténységet, kiépül a magyar állam szervezete.

1003.
Szent István leveri Gyula fejedelmet, és elfoglalja Erdélyt.

1026 k.
Szent Gellért püspök Magyarországra érkezik.

1031. szeptember 2.
(Szent) Imre herceg, trónörökös "vadászbaleset" áldozata lett.

1038. augusztus 15.
Szent István halála. Utóda Orseolo Péter (1038 - 1041).

1044. július 5.
Aba Sámuel király Ménfőnél csatát veszít III. Henrik császárral szemben. Orseolo Péter második királysága (1044 - 1046)

1046.
szeptember 1. I. András trónra lépte. Vata-féle nagy pogánylázadás;
szeptember 25-én a lázadók szent Gellért püspököt megölik.

1052. július
I. Henrik császár sikertelenül ostromolja Pozsonyt.

1055.
I. András király Tihanyban apátságot alapít. Latin nyelvű alapítólevelében található az első összefüggő magyar nyelvű szövegrészlet.

1061.
I. Béla leveri a második pogány zendülést.

1083.
július 25. Gellért püspök szentté avatása;
augusztus 20. I. István szentté avatása;
november 4. Imre herceg szentté avatása.

1105.
Kálmán elfoglalja a dalmát városokat.

1113.
Kálmán megvakíttatja Álmost és fiát, Bélát.

1137.
I. Béla felveszi a Ráma (Bosznia) király címet.

1147.
Az 1144-ben muzulmán kézre került Edesa visszafoglalására és a Szentföld felszabadítására a III. Konrád német és VII. Lajos francia király vezette keresztes hadak áthaladnak Magyarországon.

1149-1155.
I. Géza háborúi Ottó bizánci császárral.

1192-1195.
A Pray-kódex keletkezése. (Benne található a legkorábbi magyar szövegemlék, a Halotti Beszéd.)

1202. november 24.
A negyedik keresztes hadjárat során a keresztesek Velence részére elfoglalják Zárát a magyar királytól.

1210 k.
Anonymus Gestája a honfoglalásról.

1211.
I. András Erdélybe telepíti a Német Lovagrendet. Feladatuk: a kunok elleni védelem és a keresztény hitre való térítésük.

1217 nyara - 1218 vége
II. András szentföldi keresztes hadjárata.

1222.
A II. András király uralkodása alatt kiadott Aranybulla megerősíti a feudális kiváltságokat, és ellenállási joggal ruházza fel a nemességet.

1231. március eleje
II. András módosított formában megújítja az Aranybullát.

1235 - 1236.
Julianus domonkos szerzetes első útja a volgai magyarokhoz.

1239. március
A kunok a mongolok elől Magyarországra költöznek.

1241-1242
Tatárok dúlják fel az országot. Az újjáépítés IV. Béla király műve.

1267. szeptember
Az esztergomi gyűlés dekrétumba foglalja a nemesek kiváltságait.

1282 - 1285.
Kézai Simon elkészíti Gesta Hungarorum című művét (benne a hun-magyar azonosság elméletével).

1285. február - március
A második tatárjárás.

A középkori magyar állam és a török hódítás (1301-1526)

1301.
III. András királlyal kihal az Árpád-ház.

1307.
A trónra Anjou-házbeli uralkodó lép: I. Károly Róbert.

1322.
Károly Róbert bevonul Szlavóniába és Horvátországba.

1323.
Károly Róbert Temesvárról új székhelyére, Visegrádra költözik. Megkezdődik a királyság újjászervezése.

1326.
A magyar aranyforint első említése.

1335. november
A magyar, a cseh és a lengyel király visegrádi kongresszusa.

1342.
Trónra lépKároly Róbert fia, I. (Nagy) Lajos, akinek uralkodása alatt éri el a középkori magyar állam legnagyobb kiterjedését.

1347-1348.
Nagy Lajos első nápolyi hadjárata.

1349.
A pestis (Fekete Halál) Magyarországon.

1351. december 11.
A budai országgyűlésen Nagy Lajos megerősíti az Aranybullát és törvényeket hoz.

1358. február 18.
Nagy Lajos a tárai békében megszerzi a dalmát tengerpartot Velencétől.

1361. tavasz
Nagy Lajos utolsó szerb hadjárata. Lázár szerb fejedelem elismeri a magyar fennhatóságot.

1367.
Nagy Lajos egyetemet alapít Pécsett.

1370. november 17.
Nagy Lajost Krakkóban lengyel királlyá koronázzák.

1390.
A folyamatos török betörések kezdete Magyarországon.

1395. október 6.
Az óbudai egyetem alapítása. (Az egyetem 1403-ban megszűnik, de 1410-ben négy karral újraalapítják.)

1396. szeptember 25.
A nikápolyi csatában a törökök első komoly győzelmüket aratják, legyőzik luxemburgi Zsigmond király keresztes seregeit.

1420.
július 28. - Zsigmondot cseh királlyá koronázzák;
szeptember - az erdélyi török betörések kezdete.

1427. április
Zsigmond magyar vazallust ültet Havasalföld trónjára, Nándorfehérvár magyar, Galambóc török kézre kerül.

1428.
február a huszita betörések kezdete Észak-Magyarországon;
június elején Zsigmond Galambócnál vereséget szenved a töröktől.

1431. november 29.
Zsigmondot Milánóban Itália királyává koronázzák.

1433. május 31.
Zsigmondot IV. Jenő pápa Rómában császárrá koronázza.

1437. március 8-12.
A pozsonyi országgyűlésen Zsigmond kiadja igazságszolgáltatási és katonai reformtörvényeit.

1440. március 8.
A magyar rendek küldöttsége Krakkóban királlyá választja III. (Jagelló) Ulászló lengyel királyt.

1443. július 22.-1444. január 25.
A magyar hadak törökellenes (ún. hosszú) hadjárata Hunyadi János vezetésével.

1444.
november 10. A
várnai csatában a magyar sereg súlyos vereséget szenved a töröktől;
I. Ulászló király elesik;

november 3-án
a Morava mezején Hunyadi vereséget mér a törökre.

1456.
Hunyadi János sikerrel védi meg Nándorfehérvárt, a török támadásokat fél évszázadra megállítja.

1458-1490.
Hunyadi Mátyás uralkodása alatt Magyarország jelentős európai hatalom: a Fekete Sereg meghódítja Csehország egy részét, beveszi Bécset.

1505.
szeptember 29-én a rákosmezei országgyűlés kimondja: a Jagelló-ház kihalta után idegen uralkodót többé nem választ.

1514.
A Dózsa György vezette legnagyobb magyar parasztfelkelés.

1521.
augusztus 29-én a törökök beveszik Nándorfehérvárt.

A három részre szakadt ország (1526-1686)

1526.
augusztus 29. - A mohácsi csatában a támadó török birodalommal szemben elbukik az önálló magyar állam. A rendek egy része Szapolyai Jánost, másik része I. (Habsburg) Ferdinándot választja királlyá.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

RobertTam - Is it illegal to watch Widows that are posted illegally?

2018.08.27 19:39

If you are one of those people who liked https://creed2full.com/ - Creed II full movie, this will be great information for you, since the sequel to the popular franchise will be produced in November of this 12 months, but right now the 1st marketing illustrations or photos were being uncovered.

In them you can see the protagonists Michael B. Jordan (Apollo Creed II) and Sylvester Stallone (Rocky Balboa), https://creed2full.com/ - https://creed2full.com/ who are portion of the film directed by Steven Caple Jr.

The film will carry on the Rocky saga, which this time will be centered on the son of Apollo Creed II and his convulsive everyday living that will take position concerning the struggle in the ring, where he will seek to avenge the dying of his father. A long road that will be hand in hand with Rocky Balboa.

Tessa Thompson, Florian Munteanu and the return of Dolph Lundgren as Ivan Drago are also part of the novelties it provides https://creed2full.com/ - Creed II

Tailored from the British television https://widowsfull.com/ - Widows full movie series of the identical title, McQueen co-writes this film with Gillian Flynn, the famed author of 'Gone Girl' and the new results of HBO, 'Sharp Objects'. The plot revolves around a tragedy that has an effect on not only the character of Viola Davis, but also individuals of Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo and Elizabeth Debicki.

Liam Neeson, Manuel Garcia-Rulfo, Jon Bernthal and Garret Dillahunt play the husbands of the 4 protagonists who, throughout a unsuccessful armed theft, are murdered. Right after the point, their Widows come to a decision to conclusion the robbery not only for the money at stake, but as a evaluate of survival.

Together the way, they will satisfy the figures of Brian Tyree Henry and Colin Farrell who, as https://widowsfull.com/ - https://widowsfull.com/ major antagonists of the film, acquire centre stage in this new progress. Even though there is no official release date for this portion of the planet, 'Widows' Will be unveiled in November in the United States. View the trailer listed here

'Widows' Marks the triumphant return of Steve McQueen to the path just after the large results of '12 A long time of Slavery ', a film that in 2013 received the Oscar for Greatest Photograph. Six a long time following the premiere, McQueen is ready to return to the ring, now, hand in hand with the really
https://widowsfull.com/ - Widows movie proficient Viola Davis.

RichardIdecy - Help with the problem of potency

2018.08.27 01:44

Who can help with the problem of potency?
What advise a preparation?

LottoAgesn - Агентлотто.com раскроет все секреты участия в Европейские лотереи. Рассчитываем вероятность выпадения призовой комбинации.

2018.08.22 21:52

Как сорвать миллиард в одночасье без особого труда - секреты выигрыша.
Рассчитываем реальный шанс выигрыша джекпота в Российские и Международные лотереи.
Поднимаем вопрос о добросовестности проведения лотерей, в принципе.

Есть ли возможность случайно оказаться победителем в лотерее и стать долларовым миллионером за один день?
В статье на сайте мы рассчитываем, каковы же шансы победить у людей, решивших принять участие в международные лотереи, с учётом различных лотерейных правил.

Но нужно учесть, что <a href=http://www.agentlotto1.com/>выигрыши в иностранных лотереях</a>, где практикуются дополнительные шары, серьезно превосходят российские.
В заключение, хочется отметить очень любопытный нюанс:
в подавляющем большинстве случаев один купленный билет (с одним игровым полем) не станет выигрышным, в нём не совпадут все цифры.
Играя в лотереи с бОльшим количеством игровых полей в билете, Вы тем самым увеличиваете вероятность выигрыша джекпота, второго приза, и более мелких призов.
Однако, не подумайте, что хотя бы на один из участвующих лотерейных билетов не упадёт крупная сумма денег выигрыша, джекпота.
Здесь должен быть описан знаменитый «Парадокс лотереи».
Кажется, в лотерейных играх всё зависит не только от математических формул, но и от удачи игрока!

BryanMer - Get me friends plis

2018.08.21 07:15

Get me friends plis

ltaletmfnc - uamnhhzjdohlruryxejalfbgyuythwj

2018.08.18 09:36

<a href="http://bakerssign.com">levitra recommended dosage</a> levitra viagra http://bakerssign.com

BryanMer - Get me friends plis

2018.08.17 10:26

Get me friends plis

Maritex - Test, just a test

2018.08.17 01:10

Hello. And Bye.

NormanCaw - Ремонт дизайн квартир

2018.08.14 11:34

Вероятно, почти абсолютно все согласятся с тем, что ремонтные работы – это теперь слишком хлопотная и дорогостоящая затея, какая часто отымает кучу жизненных сил и времени. Всё-таки на самом деле все не так жутко, и различные ремонтные работы возможно произвести относительно на высокой скорости и без непомерных денежных издержек. В нашем сайте позволено разузнать об таком, каким образом сможете своими силами произвести разные строительные и профилактические работы по дому, и вы непременно удостоверитесь в том, что подобное впрямь совершенно не так уж трудно и расходно, как может показаться со стороны.

Детальнее:
<a href=http://meshka.ru/potolki/1330-kak-obnovit-vethij-potolok.html>ремонт квартир дизайн</a>

beatirx - Test, just a test

2018.08.11 11:48

Hello. And Bye.

RichardIdecy - Help with the problem of potency

2018.08.08 02:52

Who can help with the problem of potency?
What advise a preparation?

staletcnnc - ujbkwgsxktyljpwgmvfpdsqncocpimy

2018.08.07 12:04

<a href="http://bakerssign.com">levitra for sale</a> best levitra prices http://bakerssign.com

RichardIdecy - Help with the problem of potency

2018.08.07 04:13

Who can help with the problem of potency?
What advise a preparation?

btaletmimv - grhxfxljelhewdfhbbioxdecltjmtbu

2018.08.06 14:47

<a href="http://motechautomotive.com">generic cialis pills</a> cheap cialis in usa http://motechautomotive.com

mtaletwcaa - hvszxztgqzbtqsjnshsjymlpkxtnxmq

2018.08.06 08:28

<a href="http://bakerssign.com">is levitra generic</a> difference between viagra and levitra http://bakerssign.com

gtaletucqx - tudqfihqcfadtdvvmkymlbgaedkawdo

2018.08.06 02:32

<a href="http://bullsac.com">levitra patent expiration</a> buy levitra now http://bullsac.com

etaletoefj - pgdjawpuiilghbtlqihmemmptbdsjwr

2018.08.06 00:14

<a href="http://lizlarssen.com">generic viagra from canada</a> viagra cheap online canada http://lizlarssen.com

Chesterjoymn - Ralph Breaks the Internet

2018.08.03 21:49

https://ralphbreakstheinternetfull.com/ https://ralphbreakstheinternetfull.com/ - watch Ralph Breaks the Internet online, 2018, Movie Review, Trailer, Show News, Reviews, Recaps

BryanMer - Get me friends plis

2018.08.03 19:42

Get me friends plis

ltaletjlva - lqxfkqgdmmmmldzmxmgovuqapgyiyzn

2018.08.03 17:54

<a href="http://livecopys.com">where to buy viagra online</a> viagra coupons online http://livecopys.com

rtaletqwvv - uwialdzfdoyosgkgaoyhtixeckhswvu

2018.08.02 20:47

<a href="http://bullsac.com">what is the difference between viagra cialis and levitra</a> levitra effects http://bullsac.com


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77

Következő »