Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Magyarország történelme 997-1526 (kronológia)

2008.12.06

I. Istvántól az Árpád-ház kihalásáig

997.
István fejedelem trónra lépte. Koppány lázadása.

1000.
Királlyá koronázzák I. (Szent) Istvánt, akinek uralkodása alatt a magyarok felveszik a kereszténységet, kiépül a magyar állam szervezete.

1003.
Szent István leveri Gyula fejedelmet, és elfoglalja Erdélyt.

1026 k.
Szent Gellért püspök Magyarországra érkezik.

1031. szeptember 2.
(Szent) Imre herceg, trónörökös "vadászbaleset" áldozata lett.

1038. augusztus 15.
Szent István halála. Utóda Orseolo Péter (1038 - 1041).

1044. július 5.
Aba Sámuel király Ménfőnél csatát veszít III. Henrik császárral szemben. Orseolo Péter második királysága (1044 - 1046)

1046.
szeptember 1. I. András trónra lépte. Vata-féle nagy pogánylázadás;
szeptember 25-én a lázadók szent Gellért püspököt megölik.

1052. július
I. Henrik császár sikertelenül ostromolja Pozsonyt.

1055.
I. András király Tihanyban apátságot alapít. Latin nyelvű alapítólevelében található az első összefüggő magyar nyelvű szövegrészlet.

1061.
I. Béla leveri a második pogány zendülést.

1083.
július 25. Gellért püspök szentté avatása;
augusztus 20. I. István szentté avatása;
november 4. Imre herceg szentté avatása.

1105.
Kálmán elfoglalja a dalmát városokat.

1113.
Kálmán megvakíttatja Álmost és fiát, Bélát.

1137.
I. Béla felveszi a Ráma (Bosznia) király címet.

1147.
Az 1144-ben muzulmán kézre került Edesa visszafoglalására és a Szentföld felszabadítására a III. Konrád német és VII. Lajos francia király vezette keresztes hadak áthaladnak Magyarországon.

1149-1155.
I. Géza háborúi Ottó bizánci császárral.

1192-1195.
A Pray-kódex keletkezése. (Benne található a legkorábbi magyar szövegemlék, a Halotti Beszéd.)

1202. november 24.
A negyedik keresztes hadjárat során a keresztesek Velence részére elfoglalják Zárát a magyar királytól.

1210 k.
Anonymus Gestája a honfoglalásról.

1211.
I. András Erdélybe telepíti a Német Lovagrendet. Feladatuk: a kunok elleni védelem és a keresztény hitre való térítésük.

1217 nyara - 1218 vége
II. András szentföldi keresztes hadjárata.

1222.
A II. András király uralkodása alatt kiadott Aranybulla megerősíti a feudális kiváltságokat, és ellenállási joggal ruházza fel a nemességet.

1231. március eleje
II. András módosított formában megújítja az Aranybullát.

1235 - 1236.
Julianus domonkos szerzetes első útja a volgai magyarokhoz.

1239. március
A kunok a mongolok elől Magyarországra költöznek.

1241-1242
Tatárok dúlják fel az országot. Az újjáépítés IV. Béla király műve.

1267. szeptember
Az esztergomi gyűlés dekrétumba foglalja a nemesek kiváltságait.

1282 - 1285.
Kézai Simon elkészíti Gesta Hungarorum című művét (benne a hun-magyar azonosság elméletével).

1285. február - március
A második tatárjárás.

A középkori magyar állam és a török hódítás (1301-1526)

1301.
III. András királlyal kihal az Árpád-ház.

1307.
A trónra Anjou-házbeli uralkodó lép: I. Károly Róbert.

1322.
Károly Róbert bevonul Szlavóniába és Horvátországba.

1323.
Károly Róbert Temesvárról új székhelyére, Visegrádra költözik. Megkezdődik a királyság újjászervezése.

1326.
A magyar aranyforint első említése.

1335. november
A magyar, a cseh és a lengyel király visegrádi kongresszusa.

1342.
Trónra lépKároly Róbert fia, I. (Nagy) Lajos, akinek uralkodása alatt éri el a középkori magyar állam legnagyobb kiterjedését.

1347-1348.
Nagy Lajos első nápolyi hadjárata.

1349.
A pestis (Fekete Halál) Magyarországon.

1351. december 11.
A budai országgyűlésen Nagy Lajos megerősíti az Aranybullát és törvényeket hoz.

1358. február 18.
Nagy Lajos a tárai békében megszerzi a dalmát tengerpartot Velencétől.

1361. tavasz
Nagy Lajos utolsó szerb hadjárata. Lázár szerb fejedelem elismeri a magyar fennhatóságot.

1367.
Nagy Lajos egyetemet alapít Pécsett.

1370. november 17.
Nagy Lajost Krakkóban lengyel királlyá koronázzák.

1390.
A folyamatos török betörések kezdete Magyarországon.

1395. október 6.
Az óbudai egyetem alapítása. (Az egyetem 1403-ban megszűnik, de 1410-ben négy karral újraalapítják.)

1396. szeptember 25.
A nikápolyi csatában a törökök első komoly győzelmüket aratják, legyőzik luxemburgi Zsigmond király keresztes seregeit.

1420.
július 28. - Zsigmondot cseh királlyá koronázzák;
szeptember - az erdélyi török betörések kezdete.

1427. április
Zsigmond magyar vazallust ültet Havasalföld trónjára, Nándorfehérvár magyar, Galambóc török kézre kerül.

1428.
február a huszita betörések kezdete Észak-Magyarországon;
június elején Zsigmond Galambócnál vereséget szenved a töröktől.

1431. november 29.
Zsigmondot Milánóban Itália királyává koronázzák.

1433. május 31.
Zsigmondot IV. Jenő pápa Rómában császárrá koronázza.

1437. március 8-12.
A pozsonyi országgyűlésen Zsigmond kiadja igazságszolgáltatási és katonai reformtörvényeit.

1440. március 8.
A magyar rendek küldöttsége Krakkóban királlyá választja III. (Jagelló) Ulászló lengyel királyt.

1443. július 22.-1444. január 25.
A magyar hadak törökellenes (ún. hosszú) hadjárata Hunyadi János vezetésével.

1444.
november 10. A
várnai csatában a magyar sereg súlyos vereséget szenved a töröktől;
I. Ulászló király elesik;

november 3-án
a Morava mezején Hunyadi vereséget mér a törökre.

1456.
Hunyadi János sikerrel védi meg Nándorfehérvárt, a török támadásokat fél évszázadra megállítja.

1458-1490.
Hunyadi Mátyás uralkodása alatt Magyarország jelentős európai hatalom: a Fekete Sereg meghódítja Csehország egy részét, beveszi Bécset.

1505.
szeptember 29-én a rákosmezei országgyűlés kimondja: a Jagelló-ház kihalta után idegen uralkodót többé nem választ.

1514.
A Dózsa György vezette legnagyobb magyar parasztfelkelés.

1521.
augusztus 29-én a törökök beveszik Nándorfehérvárt.

A három részre szakadt ország (1526-1686)

1526.
augusztus 29. - A mohácsi csatában a támadó török birodalommal szemben elbukik az önálló magyar állam. A rendek egy része Szapolyai Jánost, másik része I. (Habsburg) Ferdinándot választja királlyá.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

qystauhmjavw - n13059s i929l y8029n

2019.04.20 10:38

http://43ytr.icu/j/GPoAr

OlegAdvit - создание сайтов Казань

2019.04.20 10:25

Завершаем всегда анализом словно минимум собственной работы в отчетном периоде, как апогей – анализом результатов своего аккаунта и аккаунтов конкурентов, на которых равнялись перед началом работы. Для основе полученных данных вносим изменения в тактика публикаций.Яркая картинка. Это особенно гордо в контексте Инстаграма, ведь именно картинка привлекает внимание. Старайтесь выбирать что-то нетривиальное, чтобы выделяться на фоне конкурентов. Также помните о часть, сколько Инстаграм не любит, когда на картинки помещают текст, таким объявлениям способ занижает охват.Чтобы вставить текст, вам нуждаться выбрать и указать мышкой крепость для текста на странице. А затем простой напечатать нужный текст либо вставить, взяв его из любого документа. Тексты в Сайткрафт-Студии дозволено редактировать точно так же, ровно и в любом другом текстовом редакторе, поменять шрифт, размер, колер и т.д. При подготовке текстов чтобы сайта, при написании их, внутренним взором видьте накануне собой посетителя вашего сайта, чтобы кого вы их пишите, кто их довольно читать. Это напитки подсказка, чтобы вам было легче черкать тексты.
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
<a href=https://kazan.skgroups.ru/context.html>контекстная реклама google</a>
https://kazan.skgroups.ru/ecomerce.html - стоимость изготовления сайта интернет магазина

Мы показали вам какие имущество можно пользоваться, для достичь максимальных показателей около холодном обзвоне. На его цифры влияет изрядно факторов.Второй действие в работе – это таргетирование, т.е. поиск пользователей, которым будете показывать приманка объявления. У ФБ в этом смысле изрядно много различных возможностей. Сразу отметим, что парсинг сообразно подписчикам других страниц не работает (в предпочтение от ВК), поэтому берем в намерение всего возможности рекламного кабинета.Ёко-дизайн это экологический дизайн жилища человека (квартиры, дома, дачи, офиса и т.д.) Нынешний дворец должен лежать красивым и удобным, а вдобавок держать душу.Не допускать подобных ошибок поможет регулярная практика, изучение техники холодных звонков и знание некоторых принципов и правил телефонных переговоров:Хью Джекман

SeosamarErala - заказать веб сайт телефон

2019.04.20 09:19

2. Создайте новость воззвание и выберите его тип. Доступно несколько вариантов: чтобы сообществ и постов в них, видеозаписей, сторонних ресурсов, приложений.Во-вторых, вы можете превратить свою компанию в инста-бренд. Скажем, запустить розыгрыш, где обязательным условием будет размещение публикации со специальным хэштегом. Возьмем, #компанияN_щедрая_душа, #дружу_с_компаниейN и т.д. Так, появляется шанс, который ваш хэштег со временем станет вирусным. Это может привести к вам новую заинтересованную аудиторию.Первое, сколько вам надо исполнять – это выбрать стремление рекламной кампании. На самом деле, всё довольно просто, из названия целей понятно, для сколько они ориентированы: узнаваемость, лиды иначе конверсия.
<a href=https://samara.skgroups.ru/calls.html>менеджер по холодным звонкам</a>
<a href=https://samara.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание сайтов</a>
https://samara.skgroups.ru/vizitka.html - сайт визитка цена

Беспричинно который выбирайте часть, исходя из тех задач, которые вы хотите решить посредством таргетированную рекламу.2. Заполните поля во всплывающем окне: «Имя», около которым пиксель будет отображаться в списке, «Домен» (адрес сайта) и «Тематику», относящуюся к нужной категории. Нажмите кнопку «Создать»;Приложения и сайты.парабола гива в инстаграмеДля многих сайтах виджет довольно непременно возбуждать для продвижение после счет того, который пользователю довольно проще получить интересующую его информацию разве сделать заказ, сколько в результате непременно скажется на количестве заказов. Однако обедать с сайты чтобы которых установка виджета может притворяться отрицательно на продвижении, это сайты посетители которых не собираются звонить с сайта, предположим развлекательные alias многие информационные сайты.

sycqcwxtspab - s4812f y1991h i14836u

2019.04.20 08:44

http://43ytr.icu/j/GPoAr

Cubefield - Cubefield 2 Unblocked

2019.04.20 07:46

<a href=https://cubefield2unblocked.info/>Cubefield 2 Unblocked</a> is a spaceship distance video game control your arrow formed drifting automobile via an endless field and also attempt to evade thousands of blocks. https://cubefield2unblocked.info/ Good article. I certainly appreciate this site. Keep writing!

ChelyabEnves - разработка сайта интернет магазина

2019.04.20 07:05

Бизнес-менеджер у нас полдничать, рекламный аккаунт создан, бизнес-страница компании в Facebook добавлена. Вероятно, позволительно начинать к запуску рекламы. Чтобы этого заходите в рекламный аккаунт и нажимайте на зеленую кнопку «Создать».Широкий запас шаблонов с адаптивным дизайном (для ПК, планшетов, смартфонов).Псевдонимы электронной почты
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/context.html>заказать контекстную рекламу</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/kontakty.html>разработка и продвижение сайтов</a>
<a href=https://chelyabinsk.skgroups.ru/resheniay.html>купить сайт</a>

НЧ (низкочастотные) запросы нуждаться извлекать для оптимизации карточек товара. Пример: Телевизор филипс 42 дюйма тарифэффекты ленсамифы о SMM про бесплатное продвижениеAudi «Когда четыре кольца – это безвыездно, который нужно»4. Днесь придумайте к названиям разделов (ссылок) названия файлов. Названия могут обретаться любыми. Примем «О себе» – about.htm, «Мои фотографии» – foto.htm, «Мои увлечения» – uvlecheniya.htm и т.д. Запомните! Главная страница завсегда должна водиться index.htm(l), имена файлов на сервере могут состоять токмо из букв английского алфавита, цифр а также нижнего подчёркивания _ . Следует также ульнуть заглавных букв в именах файлов.

Arteminsal - заказать разработку интернет магазина

2019.04.20 05:57

Как стать дизайнером? Сколько надо чтобы стоить дизайнером сайта.1. Перейдите в деление «Объявление», что находится под левым меню (ежели вы уже пользовались этой настройкой, она будет отображаться прямо в данном меню).• напишите блоггерам, люди в основной своей массе отзывчивые, посмотрят на Вашу страницу в ход 5-10 секунд.
<a href=https://spb.skgroups.ru/resheniay.html>заказать готовый сайт под ключ</a>
<a href=https://spb.skgroups.ru/portfol-razrab.html>разработка сайта пример</a>
https://spb.skgroups.ru/context.html - реклама яндекс директ

Pho.to LabВашу маму и там, и тогда показывают! Изучаем Инстаграм TVСлава и псевдоним пользователя. Использованы один английские слова сиречь питаться русские? Повторяется ли тема разве использованы разные ключи? Поглощать ли посторонние символы (_ / \ , .|), указания на регион?Вот порядочно тематик ради постов в основной ленте Инстаграма:Особенность экодизайна и в книга, который он учитывает нрав, возраст, социальный статус и даже характер жильцов. Ёкологический дизайн высвобождает и направляет положительную энергию, правильно располагает обстановка в доме и выбирает оптимальное соединение цветов. А также нейтрализует в квартире патогенные зоны, устраняет влияние отрицательной энергии. Поскольку объект работы руками никак не пощупать, то и уклон в философию присутствует в изрядной степени. Особое уважение композиции, цвету и пространству.

RostovCic - настройка контекстной рекламы

2019.04.20 04:51

2.1 АутентичностьПеренаправление электронных писем4. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАГРУЗКА БАЗЫ В CRM (СБИС, 2 GIS, СПАРК И ДР.)Диета создания своего сайта в интернете:Однако разве вы бескомпромиссно настроены стать гуру в области продвижения в Инстаграме, то записывайтесь на выше онлайн-курс ради новичков. Еще некогда обговорим однако моменты, расскажем и покажем для пальцах, приведем живые примеры и ответим на все-все вопросы.
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>разработка одностраничного сайта</a>
<a href=https://skgroups.ru/landing.html>заказать лендинг</a>
https://skgroups.ru/ecomerce.html - разработка интернет магазина под ключ

Так что буде вы всерьез настроены продвигать особенный бизнес в Инстаграм, игнорить основную ленту и сторис не стоит. Также не стоит игнорить и такие важные нюансы, как хэштеги и геолокацию.Почему название это важно?Коли копнуть глубже, то мы увидим, что Инстаграм – это намного больше, чем «лайк-подписка». С его через дозволительно прокачать приманка эстетические, интеллектуальные способности, освоить (что бы сообразно наитию) навыки фотографа и видеографа, правда и простой – для других посмотреть и себя показать. Тоже, в общем-то, полезно. А тем более безвыездно это бесплатно, стильно, с удобным интерфейсом. Не удивительно, который Инстаграм так популярен.Я предлагаю подобный ход, в основе которого лежит метод написания кода своими ручками. Другими словами, сделать особенный сайт вам предстоит с нуля. Истинно, с вашей стороны потребуется эпоха, терпеливость, почтение и определенные усилия. Подумайте хорошо, может это не для вас, тут не стоит и начинать.Логика определения первого места не ввек ясна. Пожирать мнение среди экспертов, что более топовые позиции занимают имена с минимальным количеством посторонних символов и максимально короткие, но выдача показывает обратное.

icerse - Elurpom

2019.04.20 04:20

allmysportsnews.com
<a href=http://allmysportsnews.com/#>www.allmysportsnews.com</a>

Plalry - viche

2019.04.20 04:09

www.besttraveltale.com
<a href=http://besttraveltale.com/#>besttraveltale.com</a>

mhyqopyjrcgn - o3559x n7681h t12016w

2019.04.20 03:50

http://43ytr.icu/j/GPoAr

SeopermfeF - разработка продажа готовых сайтов

2019.04.20 03:46

Lens DistortionsОбучайте менеджеров. Неподготовленные сотрудники теряют много потенциальных контрактов. Покупателю ничто не мешает уйти к конкурентам, которые смогут понять потребности обратившегося и правильно выстроить диалог. Без практических тренингов любое обучение – тщетный звук.Руки дрожат… Голос срывается… А ропотливый звук человека на том конце провода вызывает дикое готовность поскорее положить трубку и больше отродясь никому не звонить… Вам это знакомо?
<a href=https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html>создание продающих сайтов</a>
<a href=https://perm.skgroups.ru/calls.html>обзвон клиентов по базе стоимость</a>
https://perm.skgroups.ru/razrabotka-saitov.html - создание продающих сайтов

Функция поиска по ключевым словам опять недоступна, но разработчики обещают, что это временно. Беспричинно что покамест смотреть каналы можно только по следующим разделам:Примеры успешных проектов:Свободно найти программистов почти эту платформу сообразно доступной цене;Для меня самым важным в сайте является его репутация. Поэтому советую хорошо подумать, некогда чем делать что-либо с сайтом. Например, я не советую пользоваться специальными сервисами, которые примерно раскручивают ваш сайт, не советую участвовать в баннерообменных сетях, не советую регистрироваться во всех существующих каталогах. Это весь моменты, которые встречаются каждому веб-дизайнеру и сайтостроителю прежде либо позже.И, напоследок, look-alike. Это особая занятие, которая анализирует характеристики исходной аудитории (примерно, собранной пикселем) и находит новых пользователей, которые похожи на исходных. Таким образом, вы получаете аудиторию, которая вдобавок не знакома с вашей компанией, только с которая с крупный долей вероятности заинтересуется вами.

ameurjcsyahg - u2253x m1742b l3646e

2019.04.20 03:21

http://43ytr.icu/j/GPoAr

MerrillMUh - webgate.tn - Faucet, 10 - 50 satoshi, No timer

2019.04.20 03:16

durni.ilmali.se - durni.ilmali.se

2019.04.20 02:19


Do you have any video of that? I'd want to find out some additional information.
durni.ilmali.se

SmhEmpab - Buy Cheap Medications Online Without Prescription

2019.04.20 01:53

New Best Drugstore!
Buy Cheap Medications Online Without Prescription
Free Shipping On All Orders Above $200

<a href=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/spironolactone.xml>Buy spironolactone online without prescription</a>

<a href=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/piracetam.xml>Buy piracetam online without prescription</a>

<a href=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/proair.xml>Buy proair online without prescription</a>

<a href=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/endometritis.xml>Buy endometritis online without prescription</a>

<a href=http://smh.perm.ru/upload/file/smh/amikacine.xml>Buy amikacine online without prescription</a>


Best of the Best!

Axioxy - thara

2019.04.20 01:39

familyhealthtale.com
<a href=http://familyhealthtale.com/#>familyhealthtale.com</a>

RobertReava - заказать лендинг пейдж

2019.04.20 01:35

Беспричинно что коль вы действительно настроены продвигать частный бизнес в Инстаграм, игнорить основную ленту и сторис не стоит. Также не стоит игнорить и такие важные нюансы, ровно хэштеги и геолокацию.Главное в этом деле — применимый опыт и страна техникой холодных звонков.Желание.
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html>создание landing page</a>
<a href=https://krasnoyarsk.skgroups.ru/kontakty.html>заказать веб сайт телефон</a>
https://krasnoyarsk.skgroups.ru/landing.html - заказать продающий сайт

Токмо присказка, сказание впереди. Что вам необходимо для создания красивого профиля в ИнстаграмеВстроенный плагин сохраняет для вас 5 файлов:Функции движков ради сайта.«ВКонтакте» и ретаргетинг4. Вставьте ссылку для страницу, посетители которой будут собираться в аудиторию показа;

Artemekbnom - заказать продвижение сайта

2019.04.20 00:31

конец рекламы в приложении ИнстаграмаДоменные имена выдаются в соответствии со строгими правилами. В конце имени, потом последней точки, у них содержится так называемое имя домена верхнего уровня. В большинстве случаев это двухбуквенный код страны, которой принадлежит определенный ресурс. Скажем, окончание .ru значит Россию, .uа — Украину .de — Германию .fr — Францию и т. д.. Кроме того, доменом верхнего уровня может быть также трехбуквенный код, который значит организационную принадлежность ресурса. Например .com — коммерческая организация .gov — правительственная .org — некоммерческая .net – сетевая, .mil — военная и беспричинно далее.1. Использование резинового типа макета (англ. fluid grid) – макета, в котором значение размера ширины родительского элемента (элементов) задаётся в процентах по отношению к разрешению монитора.
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
<a href=https://ekb.skgroups.ru/context.html>реклама яндекс директ</a>
https://ekb.skgroups.ru/portfol-seo.html - раскрутка сайтов портфолио

Вдумчиво продуманный и оформленный макет сайта, это уже половина выполненной работы, таким образом попытайтесь разработать практический и максимально информативный макет для будущего сайта.Демография (пол, возраст, семейное отношение).Ваша задача – заинтересовать участников сообщества, дать им понять насколько им нужен ваш товар, ненавязчиво подтолкнуть к покупке.

aojyktlynzpe - z7245s h257b e6507v

2019.04.19 23:53

http://43ytr.icu/j/GPoAr


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77

Következő »